Psychoterapia grupowa - kompedium wiedzy o psychoterapii

 1. Skład grup terapeutycznych

  Dla efektywnej pracy terapeuty i osiągnięcia celu terapeutycznego w grupie niezwykle istotne jest ustalenie jej składu. Terapeuta musi odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Jak przewidywać zachowanie jednostki w grupie? Jaką grupę stworzyć – homogeniczną czy heterogeniczną? Jakie czynniki mają znaczenie dla skutecznej pracy w grupie? Na powyższe pytania staramy się...
 2. Zadania i rola psychoterapeuty grupowego

  Czy łatwo być psychoterapeutą grupowym? Opór u trudnych pacjentów – czyli na jakie przeszkody może natknąć się terapeuta podczas pracy? Jak powinien wtedy postępować? Jaki styl prowadzenia grupy wybrać? Oto praktyczne odpowiedzi na wyżej zadane pytania.   Trudne zjawiska, z którymi może spotkać się psychoterapeuta grupowy: 1.Opór Co to jest...
 3. Terapeuta: praca w „tu i teraz”

  Grupa psychoterapeutyczna mocno podkreśla znaczenie doświadczenia tu i teraz w odróżnieniu od innych grup (AA, wsparcia itd.) Główna zasada: Żeby skupienie się na tu i teraz było skuteczne, musi się składać z dwóch symbiotycznie powiązanych warstw, z których żadna nie ma siły terapeutycznej bez drugiej. Pierwsza warstwa: warstwa doświadczająca:•    uczestnicy...
 4. Jaki jest terapeuta, jaki powinien być? O przeniesieniu i transparencji słów kilka.

  Główne narzędzie terapeuty to PRZENIESIENIE. Pojęcie wywodzi się z psychoanalizy, składa się z postaw prezentowanych wobec terapeuty, które pochodzą z wcześniejszych postaw wobec ważnych osób w życiu pacjenta.  Te uczucia w stosunku do terapeuty nie wynikają z jego rzeczywistego zachowania, ale są starymi impulsami w nowym wydaniu. Już Freud zauważył...
 5. Negatywne efekty terapii grupowej

    Psychoterapia grupowa ma niezliczone zalety, dzięki temu, że występują w niej takie czynniki leczące, których nie sposób osiągnąć w terapii indywidualnej. Niemniej jednak, posiada również gorszą stronę. Poniższy artykuł będzie miał na celu przyjrzenie się negatywnym skutkom psychoterapii grupowej. Zapoznanie się z tym tematem pozwoli terapeutą uwrażliwić się na...
 6. Notka biograficzna o Yalomie

  Irvin Yalom urodził się w Waszyngtonie w 1931 roku (13.06.1931). Jest synem rosyjskich emigrantów pochodzących z małej wioski Celtz przy granicy z Polską. Do Waszyngtonu, rodzice Yaloma wyjechali tuż po pierwszej wojnie światowej i zamiekszali w małym mieszkaniu nad prowadzonym przez nich sklepem spożywczym. Yalom wspomina, że kiedy był małym...
 7. Pierwsze kroki

  Według teorii rozwoju grupy, można wyłonić kilka stadiów formowania się grupy, będących w istocie konstruktami teoretycznymi, użytecznymi dla zobrazowania zmian zachodzących w każdej nowo powstającej i trwającej przez pewien czas grupie. Nie da się dokładnie określić momentu, w którym grupa przechodzi z jednej fazy do kolejnej. Każda z formujących się...
 8. Szkolenie terapeuty grupowego

  Wyniki badań informują, że terapia grupowa jest co najmniej tak samo skuteczna jak terapia indywidualna. Pomimo tego rzadko otrzymuje ona, należne jej uznanie w środowisku akademickim. Wiele programów treningowych dla specjalistów zdrowia psychicznego opiera się na modelu terapii indywidualnej i brak w nim szkolenia w zakresie psychoterapii grupowej. Konieczne jest...
 9. Psychodrama w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

  Psychodrama to metoda psychoterapii, w której wykorzystuje się teatr i dramę w celu rozpoznania i leczenia zaburzeń psychicznych. Poprzez spontaniczne przedstawienia sceniczne (improwizowana dramatyzacja) pozwala na uwidocznienie i ponowne odtworzenie doświadczenia konfliktów interpersonalnych i intrapsychicznych. Stwarza warunki umożliwiające dokonanie wglądu w siebie oraz pozwala na eksternalizację tego, co wewnętrzne Szczególną...
 10. Główne nurty teoretyczne w psychoterapii grupowej

  Modele teoretyczne grup terapeutycznych   Psychoterapia grupowa, mimo że jest mniej popularna niż indywidualna, podlega dynamicznemu rozwojowi i staje się coraz bardziej powszechną dziedziną psychoterapii. Obok wzrostu zainteresowania tą formą psychoterapii przez klientów, świadczy o tym także fakt, że jej powstanie  zostało określone przez Dreikursa i Moreno jako trzecia rewolucja...
 11. Pacjent trudny pod względem osobowości

  Pacjent trudny pod względem osobowości   „ Termin „problemowy pacjent” jest sam w sobie problematyczny. Należy pamiętać, ze problemowy pacjent rzadko istnieje w próżni, lecz jest amalgamatem złożonym z kilku składników: własnej psychodynamiki, dynamiki grupy oraz interakcji pacjenta z innymi uczestnikami i terapeutą.”(Yalom I., Leszcz M.,  (2006 )Psychoterapia grupowa. Teoria...
 12. Terapeuta: wyspecjalizowane układy i proceduralne środki pomocnicze.

  JEDNOCZESNA TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA Wg Yaloma nie zawsze konieczna jest jednoczesna terapia grupowa i indywidualna.1.    terapia skojarzona – pacjent ma różnych terapeutów (np. jednego w terapii grupowej i innego w indywidualnej) Zalety:-terapia indywidualna wspomaga pracę pacjenta w terapii grupowej bądź odwrotnie – terapia grupowa wspomaga indywidualną,-terapia grupowa (pośrednicząc) umożliwia...
 13. Zastosowanie teorii w terapii grupowej

  Zastosowanie teorii w terapii grupowej   Teorie są istotne dla prowadzących, ponieważ: 1)    pomagają uporządkować dane, 2)    tworzą pomysły nowych interwencji grupowych,3)    opieranie się na nich daje większe poczucie pewności, że terapeuci wiedzą co robią Co daje nam  teoria w terapii grupowej?Teoria pomaga zorganizować proces obserwowany w grupie oraz sugeruje,...
 14. Uczenie się interpersonalne

  Uczenie się interpersonalne   „Motorem zmiany jest rzeczywiste doświadczenie pacjenta i terapeuty w relacji terapeutycznej, dokonujące się z chwili na chwilę” I. Yalom Uczenie się interpersonalne wg Yaloma jest jednym z najważniejszych czynników leczących, typowym dla  psychoterapii grupowej. Odpowiednikami tego czynnika w psychoterapii indywidualnej są m.in. wgląd, przepracowanie przeniesienia, czy...
 15. Spójność grupy

  Na gruncie terapii grupowej spójność jest odpowiednikiem relacji w terapii indywidualnej NIMH: udana terapia wymaga „obecności pozytywnego przywiązania do życzliwego, wspierającego i uspakajającego autorytetu” dobra relacja terapeutyczna ->  istotna dla pozytywnego wyniku terapii   Spójność „jest jak godność: każdy może ją rozpoznać, ale najwyraźniej nikt nie jest w stanie jej...
 16. Tworzenie grupy terapeutycznej

  Tworzenie grupy terapeutycznej   Powołanie grupy wymaga zwrócenia uwagi na poniższe kwestie:•    Wielkość grupy•    Okres żywotności grupy•    Zasady rotacji uczestników•    Częstotliwość spotkań•    Czas  trwania każdej sesji•    Przystosowanie odpowiedniego pomieszczenia Należy ponadto zadbać o warunki zewnętrzne, a tym samym:•    Pomieszczenie, w którym odbywa się spotkanie grupy musi zapewniać prywatność i spokój•   ...
 17. Techniki treningowe

  Istniejące szkoły psychoterapeutyczne wypracowały własne metody działania podczas sesji (własne techniki psychoterapeutyczne), które pozwalają im w jak najskuteczniejszy sposób osiągnąć wyznaczone cele. Zatem technika pracy psychoterapeutycznej jest ściśle zależna od danej orientacji terapeutycznej (np. w psychoanalizie obecna jest  technika swobodnych skojarzeń, a w orientacji behawioralnej – systematyczna desensytyzacja) (Grzesiuk L.,...
 18. Czynniki terapeutyczne: integracja

  Czynniki terapeutyczne: integracja   W rozdziale tym, autor wymienia i opisuje specyfikę czynników terapeutycznych działających w terapii grupowej. Przedstawia także wyniki badań, rangujące  poszczególne czynniki według  ich wartości pomocniczych,  na podstawie oceny pacjentów. Autor zwraca także uwagę na rozbieżności w ocenach skuteczności  tychże czynników przez pacjentów i terapeutów. W swoich...
 19. Organizacja psychoterapii grupowej

  Jakie są formy psychoterapii grupowej? Co decyduje o doborze uczestników do odpowiednich grup psychoterapeutycznych? Jak dobrze przygotować uczestników do psychoterapii? Co zawiera kontrakt grupowy? Warto znać odpowiedzi na te pytania, aby zapewnić właściwy start i organizację skutecznej psychoterapii grupowej. 1.    Formy organizowania grup psychoterapeutycznych     •    grupa zamknięta –niemożliwe...
 20. Podstawowe zadania terapeuty grupowego

  Podstawowe zadania terapeuty grupowego   Część Pierwsza – prezentacja Open Office – opracowała Marty Piesyk   JAK PROWADZĄCY KSZTAŁTUJE NORMY?Terapeuta może przyjąć jedną z dwóch ról chcąc kształtować normy grupowe: eksperta technicznego lub dającego przykład uczestnika. 1.    EKSPERT TECHNICZNYPrzyjmując tę rolę terapeuci stosują różnorodne techniki, aby skłonić grupę do podążania...
 21. Grupa zaawansowana

  Zaawansowana grupa terapeutyczna stawia przed terapeutą duże wymagania. W zależności od jego interwencji pojawiające się na tym etapie problemy mogą być potencjalną przeszkodą w rozwoju grupy lub szansą na przyspieszenie jej pracy. W poniższym opracowaniu zostały przedstawione cechy zaawansowanej grupy terapeutycznej, jak i  główne problemy, z którymi musi się ona...
 22. Grupowa dla pacjenta

  Terapia grupowa a pacjent   1.    Grupowa czy indywidualna? Często zdarza się, że pacjenci terapii grupowej są kierowani na nią przez terapeutów indywidualnych lub lekarzy psychiatrów. Czym różni się zatem terapia grupowa od indywidualnej poza oczywistym faktem, że na terapii siedzi kilkanaście osób? Pewnie każdy zastanawia się, czy terapeuta rozmawia...
 23. Dobór pacjentów do grupy terapeutycznej

  Efektywna terapia grupowa rozpoczyna się od odpowiedniego doboru pacjentów, po to by odnieśli oni jak największą korzyść z jej przebiegu. W tekście omówiono aspekty doboru pacjentów do grupy terapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem powodów selekcji, sposobów jej przeprowadzania, a także charakterystyki pacjentów porzucających terapię przed czasem oraz czynniki sprawiające, że grupa...
 24. Wyspecjalizowane grupy terapeutyczne

  1. Podstawowe kroki służące dopasowaniu podstaw grupowej terapii do szczególnych sytuacji klinicznych. Ocena sytuacji klinicznej Należy dokładnie rozpatrzyć warunki kliniczne mogące mieć największy wpływ na grupę terapeutyczną. Ważne jest rozróżnienie dwóch grup czynników potencjalnie ograniczających: - wewnętrzne czynniki, które stanowią element sytuacji klinicznej i nie podlegają zmianie (przykładowo nakaz sądu...
Psychologonline.tv to portal, który umożliwia udział w konsultacjach u psychologa bez wychodzenia z domu. Wybierz specjalistę, zaznacz termin i godzinę w kalendarzu , opłać wizytę i połącz się z wybranym psychologiem. Prowadzimy również tematyczne terapie grupowe, dzięki czemu psychoterapia stanie się osiągalna dla każdego.

O stronie

Strona jest realizacją materiału ćwiczeniowego przedmiotu psychoterapia grupowa, prowadzonego przez dr Tomasza Pasikowskiego, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dlaczego REKLAMY?

Dochód z reklam w całości przeznaczony jest na utrzymanie strony, dzięki temu strona nigdy nie zniknie!

Zapraszamy również na stronę:
Strategie i techniki terapeutyczne w psychoterapii